Türk Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı İrfan Kılınçer, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunu esastan görüşme öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikaları sözlü dinleme kararı alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Tebrik ediyoruz. Mahkeme doğru bir tutum sergiledi” diyen Türk Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı İrfan Kılınçer, önümüzde kısa bir süre kaldığı göz önünde bulundurularak hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Anayasa Mahkemesi’nin karar alma süreçlerini en hızlı şekilde yürütmesinin hayati bir husus olduğuna dikkat çekti. Türk Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı İrfan Kılınçer,  açıklamasında şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi, ÖMK konusunu esastan görüşme öncesinde, MEB ve sendikaları sözlü dinleme kararı aldı. Tebrik ediyoruz. Mahkeme doğru bir tutum sergiledi. Keşke, yasanın hazırlık sürecinde de benzer şekilde çalışanlara kulak verilmiş olsaydı. 23 Ekim 2018’den beridir meslektaşlarımızın beklentilerini ve mesleğimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kanunun çıkarılması için samimi mücadele ortaya koyan Türk Eğitim Sen olarak, AYM çağrısına icabet edecek ve görüşlerimizi paylaşacağız. Başta sınav konusu olmak üzere kanunun arazlı yönleri mutlaka revize edilmelidir.
Ancak bu noktada bir husususa dikkat çekmek istiyorum: Bilindiği üzere kariyer basamaklarının ilk uygulandığı yıllarda Anayasa Mahkemesi, açılan dava üzerine sınavdan sonra bazı hususları iptal etmiş ve sonraki süreçte buna dair düzenleme yıllarca yapılmamıştı. Dolayısıyla, önümüzde kısa bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, hem AYM’nin hem de MEB’in karar alma süreçlerini en hızlı şekilde yürütmesi hayati bir husustur. Öğretmenlerimizi, daha önce olduğu gibi, yıllarca sürecek belirsizliğe mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur.”