Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi psikologları psikolog Merve Uçak ve psikolog Sevgican Yaşa tarafından 26 Nisan 2024 tarihinde Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde "Mesleki Doyum ve Doyumu Etkileyen Faktörler ve İş Hayatında Yeterlilik" konulu eğitim verildi. Eğitimde şu noktalara dikkat çekildi: “Çalışanlar yaklaşık 30 yıllık bir süre boyunca, günlerinin önemli bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. Bu nedenle kişilerin işinden doyum sağlaması psikolojik ve fizyolojik sağlığı açısından son derece önemlidir. İş doyumunu; yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, kıdem, iletişim, çalışma ortamı gibi faktörler etkilemektedir. Çalışanların kişisel girişimlerini destekleyen, sorumluluk almalarını sağlayan, yetki devrini mümkün kılan, çalışanların kendi kendine karar alıp uygulayabilmelerine olanak veren çalışma koşullarına personeller daha kolay uyum sağlayabilmektedirler.”

Etkili Iletişim

13 Mayıs 2024 tarihinde verilen "Öfke Kontrolü ve Kişilerarası Etkili İletişim" konulu eğitimde psikolog Merve Uçak ve psikolog Sevgican Yaşa yaptıkları sunumlarda etkili iletişimin amacının iletilmek istenen mesajı karşıdaki kişiye amaçlandığı biçimde iletebilmek, istenen tutum değişikliğini sağlamak ve ortak bir anlayış oluşturmak olarak tanımladılar. Ayrıca psikologlar etkili iletişimde kurulan temasın ve dinleyici olmanın öneminin de altını çizdiler.

27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen "Öz Yeterlilik-Öz Disiplin ve Sağlıklı Yetişkini İnşa Etmek" konulu eğitimde ise psikolog Uçak ve psikolog Yaşa şunları ifade etti: “Sağlıklı yetişkin modunun fonksiyonları; bireylerin daha önce karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Bireyi yıkıcı şemalardan korur, onu duygusal olarak besler ve onaylar. Gerektiğinde davranışa sınırlar koymak için öz disiplin aşılar. Zorluklar karşısında esnek bir şekilde yanıt verir ve psikolojik esnekliği sağlar.”

Kaynak: AA