Kalite Komisyonunun daha önceki aylarda yaptığı çalışmalar ve eylem planı hakkında Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Taş’ın sunumu ile başladığı bildirilen toplantıda Uşak Üniversitesinin kalite çalışmalarının değerlendirildiği kaydedildi.

Rektör Savaş: ‘‘Kalite bitmeyen bir süreçtir’’

Uşak Üniversitesi tarafından bildirilen toplantıda, kalitenin sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayan Rektör Savaş'ın, “Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almak çok önemli ama bu belgeyi sürekli hale getirmek daha da önemli. Bu yüzden hiç durmadan zayıf yönlerimizi güçlendirmeli, güçlü yönlerimizi de daha iyi hale getirmeliyiz. Bu alanda tüm birimlerimize önemli görevler düşmektedir. Hep birlikte çalışmaya devam ederek üniversitemizin kalitesini daha da ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Toplantıda kalite çalışmaları kapsamında yapılan iyileştirmelerin değerlendirildiği, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi iç tetkikinin yönetim tarafından gözden geçirildiği, dış tetkik sürecine ilişkin Kalite Koordinatörlüğü kararının ve Birim Kalite Komisyonlarından gelen gündem önerilerinin konuşulduğu belirtildi. Ayrıca çalışma grupları tarafından oluşturulan KAP Eylem/Faaliyet planları kapsamında; öğrenci oryantasyon programı, akademik ve idari personel ile öğrenci oryantasyon el kitabı taslağı, personel görev tanımlarına yetkinlik analizinin eklenerek hizmet içi eğitimlerin bu yetkinlikler dikkate alınarak planlanması, mevzuat görüş sistemi (gorus.usak.edu.tr), stratejik planın 2023 yılı ilk altı aylık izleme çalışmaları, 2025-2029 stratejik planı hazırlıkları, eğiticilerin eğitimi programı çalışmaları, ders bilgi paketlerinin doldurulmasına ilişkin eğitimin verilmesi, araştırma-yönetişim modelinin işlerliği ve izlenmesi, AGEP (Araştırmacı Gelişim Programı) çalışmaları, toplumsal katkı bütçesi çalışmaları, 2023 yılı akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun anketleri, Anket Yönetim Sistemi yazılımı ve Eylem/Faaliyet Planı yazılımını çalışmaları hakkında yapılanların konuşulduğu belirtildi.- UÜ