Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fulya Akyıldız’ın moderatörlüğünde Uşak Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinlikte Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

Hepimiz birbirimizin etiğine muhtacız”

Prof. Dr. İnayet Aydın konuşmasında; etik kavramı, etik karar verme, etik ikilemler ve kamu etiği alanında önemli bilgiler verdi. “Hepimiz birbirimizin etiğine muhtacız” diyerek konuşmasına başlayan Aydın, “Öğretmenin etiğine, doktorun etiğine, polisin etiğine, hakimin etiğine muhtacız. Hepimiz birbirimizin etiğine muhtacız, kamu etiği kişisel değil, seçimlik değil, hepimiz kamu etiği ile çalışmaya ve yaşamaya muhtacız” diyerek etiğin öneminin altını çizdi. 

Etiği, “İnsan tutum ve davranışlarının iyi - kötü ya da doğru – yanlış yönden değerlendirilmesidir” olarak tanımlayan Aydın, etiğin bir değerlendirme süreci olduğunu söylerken etiğinin değerlendirme yaparken başvurulan değer, ilke ve kurallar bütünü olduğunu ifade etti.

Etik kurallar hakkında ayrıntılı bilgi veren Aydın, “Kuralların üç tane özelliği var: Birincisi kurallar belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar, ikincisi kurallar insan davranışlarına denetim ve sınırlama getirir ve üçüncüsü kurallar bireyi özgür kılar. Yapılmaması gereken istek ve beklentilere karşı kalkan etkisi yaratır.” dedi.

Prof. Dr. İnayet Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Etiğinin ön önemli konularından biri de niyet - eylem - sonuç değerlendirmesidir. Kanunlar bizi niyetimizden sorumlu tutmaz ama etik tutar. Bir karar vermeden ya da eylemde bulunmadan önce bir niyet - eylem ve sonuç değerlendirmesi yapılması gereklidir. Bunun en önemli gerekçesi, insanları etik dışı davranmaya motive eden hususları kontrol edebilmek ve bireyin doğru olanı seçmesini sağlamaktır.”

“Hepimizin kamu etiğine ihtiyacı vardır”

Kamu etiğini “Kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken karar alma ve yönetsel süreçlerde uymaları gereken etik ilke ve kurallar” olarak tanımlayan Aydın; “Kamuda çalışanlar emanetçidir ve bu emanetin sorumluluğu ile hareket etmelidir” derken hukukun üstünlüğü, insan hakları, adalet, özellikle kurumsal adalet, eşitlik, güven, saygı, insan onuru, liyakat, sorumluluk, tarafsızlık, ayrımcılık, nezaket, kayırmacılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hediye ve mal bildirimi kavramlarını tanımlarken bu kavramların kamu etiği içindeki yerini ayrıntılı olarak anlattı. -UÜ

Editör: Duygu Bekmezci