30 Mart Bipolar Günü İçin Dr. Firdevs Seyfe Şen, Açıklamalarda Bulundu 30 Mart Bipolar Günü İçin Dr. Firdevs Seyfe Şen, Açıklamalarda Bulundu

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarfından Anaokulu öğrencilerine Gıda Güveniilirliği anladıldı. 

"Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme" eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilere;


*Gıda Güvenilirliği
* Gıda İsrafı ve Kayıpları
*Alo 174 Gıda Hattı
*Sütün Faydaları ve Önemi 


Konularını eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 'Gıda Güvenilirliği' ile ilgili, hikaye kitabı okuma, animasyon gösterisi, boyama çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Anaokulu öğrencilerinin 'Gıda Güvenilirliği' hakkında  bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amaçlandı. 


Gıda Güvenilirliği;


İl Tarım ve  Orman Müdürlüğü; Gıda güvenliği, hem tüketiciyi hemde üreticiyi yakından ilgilendiren ve de etkileyen küresel bir sorun olduğu belirtildi. "Çünkü günümüzde gıda kaynaklı hastalıkların birçoğunun gıda güvenliğinin sağlanamadığı, uygunsuz şartlarda üretilen ürünlerden kaynaklandığını görmekteyiz." denildi.


 Gıda Güvenilirliğinin sağlık için de  büyük bir sorun olduğunu belirten yetkililer, dikkat edilmesi gereken konuları şu şekilde sıraladı; 


* Etiketi tahrip olmuş, okunmayan ürünleri satın almamalıdır.
*Ambalajın kırılmamış, bozulmamış, bombeleşmemiş (şişkinleşmemiş) olmasına dikkat etmelidir.
*Özellikle meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeli, suni doğa ortamında yetiştirilen sera ürünlerinden uzak durmalıdır.
*Tüketici öncelikle sağlıklı beslenme bilincini göz önünde bulundurarak "güvenilir gıda" arayışı ile alışverişe çıkmalıdır.
*Olabildiğince doğal veya fazla katkı içermeyen taze yiyeceklere yönelmelidir.
*Güvenilir satış yerlerini ve güvenilir firmaları tercih etmelidir.
*Açıkta satılan, etiketsiz, ruhsatsız ürünlere rağbet etmemelidir.
*Ambalajlı bir ürün de olsa içeriğin, beslenme değerlerinin, katkı maddelerinin, ruhsat tarihi, üretim ve son kullanma tarihlerinin yazılı olup olmadığını kontrol etmelidir.
*Ayrıca gıda ürünü ile ilgili yaşanacak herhangi bir sorundan dolayı hak talep edebilmek adına alışveriş sırasında satın alım belgesini (fiş/fatura) almalı ve belli bir süre saklamalıdır.
*Son olarak şunu da ifade edelim ki; tüketici olarak bizlerin bilinçlenmeye şiddetle ihtiyacı var. Çünkü tüketicinin bilinçlenmesi demek, rekabet şartlarına göre oluşan piyasaların, üreticiyi "daha sağlıklı ve güvenli gıda" üretmeye mecbur bırakması demektir!