Toplantı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda; Uşak Üniversitesi bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilerin, bilimsel ve etik ilkelere bağlı ortak bir strateji kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası üst düzey indekslerce kabul görmeleri için yapılması gerekenler konuşuldu.

Baş editörler, editör yardımcıları ve alan editörleri gibi dergilerde görev alanların katıldığı toplantıda dergilerin organizasyon yapısındaki değişiklikler, dergilerin iç işleyiş süreçlerinin iyileştirilmesi, TR Dizin başvuru ve değerlendirme kriterlerine uygunluğu sağlamak için daha önce alınan kararlar çerçevesinde bugüne kadar yapılanlar ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için alınacak önlemler tartışıldı. - Uşak Üniversitesi

-Uşak Haber

Editör: Duygu Bekmezci