Panelde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. M. Melek Fırat "Türk Dış Politikasının Temel Dinamikleri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr. Özge Özkoç da "Türkiye'nin Değişen Ortadoğu Politikası”nı dinleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. M. Melek Fırat yaptığı sunumda Türk dış politikasındaki değişimleri ve bu değişikliklerin nedenlerini dinleyicilere anlattı. Türk dış politikasını 3 devreye ayıran Prof. Dr. Fırat; birinci dönemi 1923-1945 arası, ikinci dönemi 1945-1980 arası, üçüncü dönemin ise 1980 sonrası olarak belirtti. Prof. Dr. Fırat; Cumhuriyetin kuruluşunda izlenen Batılılaşma kavramının nasıl olduğunu anlatarak, Cumhuriyetin kuruluşunda Batılılaşma kavramının daha çok ‘Aydınlanma Dönemi’ni ifade ettiğinin altını çizdi. İkinci dönemle ilgili olarak değişen dünya düzenine ve iki kutuplu dünyaya değinen Prof. Dr. Fırat, bu dönemde Türkiye’nin dış politikasındaki değişmeleri örnekleriyle sıraladı. Üçüncü dönemle ilgili de değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Fırat, bu dönemde Türk dış politikasında ABD’nin etkisine değindi.

Doç. Dr. Özge Özkoç ise yaptığı sunumda Türk dış politikasında Ortadoğu’nun nasıl merkeze alındığını ve bu politika değişiklinin sonuçlarını anlattı.

Panel, soruların cevaplanmasının ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Taş’ın panelistlere teşekkür belgelerini takdimiyle son buldu. - Kaynak ; Uşak Ünversitesi

,-Uşak Haber

Editör: Duygu Bekmezci