Proje ; kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak. Bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek.  Tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmayı amaçlıyor. 

2022 yılında proje başına 100 bin TL hibe desteği sağlanacağı açıklanmış, Uşak’ta 5 besi sığırı yetiştiriciliği, 2 süt sığırı yetiştiriciliği, 3 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 1 kapama meyve bahçesi, 1 bitkisel ürün işleme projesi olmak üzere 12 üretici toplam 1 milyon 200 bin TL. hibe desteğinden yararlandı.

2023 yılında ise proje başına 250 bin TL  hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Uşak’ta üçü kadın olmak üzere 9 üretici ile süt sığırı yetiştiriciliği projesi sözleşmesi imzalandı ve bu üreticilere toplam 2 milyon 249 bin TL hibe  desteğinden yararlandı.

HABER / HALİL ASLAN