Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sibel Hişmanoğlu Konferans Salonunda yapılan konferansta Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Pınar Tüzüm Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Tüzüm Demir sunumunda, fosil yakıtların iklim değişikliğindeki etkisinden, tükenebilir olduğundan, bunlara alternatif enerji kaynaklarının çevre ve ekonomi açısından öneminden, katı atıkların yarattığı çevresel sorunlardan ve bertaraf yöntemlerinden bahsetti. Çevre dostu ve sürdürülebilir olan enerji kaynaklarının dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, ayrıca katı atıkların neden olduğu sorunların toplum ve insan sağlığı, çevre sağlığı, tarımsal üretim, gıda endüstrisi, ülke ekonomisi için çok önemli sonuçlarının olduğunu da aktardı.

Günümüzde atık sorununu çözmek için çöp ve katı atık değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığına dikkat çeken Dr. Demir, bu yöntemlerden en önemli olanlarının ‘Depolama yöntemi, Yakma yöntemi, Kompostlaştırma, Aneorobik arıtım ve biyogaz üretimi, Piroliz yöntemi ve Geri kazanma’ yöntemleri olduğunu belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Pınar Tüzüm Demir, alternatif enerji kaynağı olarak görülen biyogaz ve biyogaz üretimini anlatarak biyogaz üretiminde anaerobik arıtımın önemli olduğunu vurguladı. Anaerobik arıtım sonucunda elde edilen biyogazın özelliklerini aktaran Dr. Tüzüm Demir sunumunda ayrıca biyogaz üretimine yönelik gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarından da bahsetti.

Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.  - Kaynak; Uşak Üniversitesi

-Uşak Haber

Editör: Duygu Bekmezci