Veteriner Hekimlere uygulanan şiddeti, topluma ve toplum sağlığına karşı uygulanan bir şiddet olarak niteleyen Uğur; “Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi  yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti  kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner  Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim  Odası’nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız.” Dedi.

MESLEĞİMİZİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Veteriner hekimlerin koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek  toplum sağlığını koruduklarını,  hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağladıklarını, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan; “ Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın  etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar,  mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten  başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir.” Dedi.

Bu güne kadar veteriner hekimlere uygulanan şiddet olaylarından bazılarını hatırlatan Uğur; “ Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha  onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya  getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.” Şeklinde konuştu. 

VAKİT KAYBETMEDEN GEREĞİ YAPILMALI
Uğur , başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere şu şekilde seslendi; “Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta  olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması  için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can  güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin  güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı  da ölüyor.
Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak  kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş  iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner  hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt  dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda  Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı,  veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını 
koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır. Şiddeti  oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.”

Uğur açıklamasının sonundu şu ifadeleri kullandı; “Bugün, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner  Hekim Odasının eşzamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizin,  hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, buraya gelerek bizlere destek  veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine,  öğrencilerimize-ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi, birlikte güçlüyüz diyerek, muayenehane, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan,  özetle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mefhumu olmadan, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
HABER / HALİL ASLAN