Ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışıp sosyal güvencesi olmayan kişilere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenleme yapılmıştır. 01.04.2015 tarihinde 6552 sayılı kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına eklenen Ek 9 uncu madde ile 10 günden az ve 10 günden fazla süre ile çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılacak şekilde düzenleme getirilmiştir.

Ev temizliği, ütü, çamaşır, yaşlı- hasta- çocuk bakımı, bahçıvanlık vb. işler için gelen kişilere iş kazası ve meslek hastalığı için sigorta yaptırabilirsiniz. Bu işlem oldukça pratik ve kolaydır. Bunun için E Devlet sistemine giriş yapılarak, arama kısmına ‘’4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru’’ yazıp, Gelen sekmeden ‘’Yeni Kayıt’’ seçilerek, çalışan kişinin T.C kimlik numarası ve çalışmaya geldiği gün yazılarak kaydetmeniz yeterli olacaktır. Bu kişiler için ayrıca işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, muhtasar prim hizmet beyannamesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesine gerek yoktur.

On Günden Az Süre ile bildirimde bulunduğunuz çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceğiniz prim tutarı günlük brüt asgari ücretin %2’si oranındadır. Bu tutarı 2024 yılı için hesaplayacak olursak;

Brüt Asgari Ücret: 20.002,50 TL

Günlük Brüt Ücret: 666,75 TL

Prim Ödemesi: 666,75 X %2 = 13,34 TL’ dir.

Prim ödemelerini, en geç çalışmanın geçtiği ayın son gününe kadar banka kanalıyla veya E Devlet sistemi üzerinden kart ile prim ödeme seçeneğinden ‘’ EK-9 10 Günden Az Tahsilatı’’ seçilerek ödeme yapılabilir.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Süre ile Çalışanlar dilerlerse çalıştıkları ayı takip eden ay sonuna kadar uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini ödeyebilirler. Takip eden ay sonuna kadar yapılmayan ödemelerde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılarak primin ödenme hakkı düşer. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılmaktadır. Bu sebepten takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmasının bulunmaması halinde tescili yapılmaz.

Ev Hizmetlerinde sadece T.C uyruklu kişiler on günden az bildirim seçeneği ile çalışabilirler. Yabancı uyruklu personeller bu şekilde çalıştırılamaz. Tespiti halinde bu kişilerin çalışmaları on günden fazla çalışan şeklinde işlem yapılır ve çalışma günleri 30 gün olarak değerlendirilir.