Covıd 19 salgın hastalığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün sektörler üzerinde olumsuz etkileri gözlemlenmektedir. Ülke olarak hepimiz zor zamanlar geçirmekteyiz, yaşadığımız kısıtlamalar hepinizin hatırındadır. Birçok fabrika, alışveriş merkezleri, okullar uzun bir süre kapalı kaldı. Hala bu kısıtlamaların bir bölümü devam etmektedir. Eğitim – Öğretim bir bölümü uzaktan eğitim sistemi ile devam etmekte, bazı esnaflar hala işyerini açamıyor. Sağlık çalışanları ve filyasyon ekiplerinde görev alan kamu çalışanları bu süreçte ciddi fedakârlıklar yaptılar ve yapmaktalar. Bu küresel salgın hastalık felaketine karşı ülkemizde işverenlere ve çalışanlara yönelik ciddi katkılar verilmektedir.

  • Kısa çalışma ödeneğine başvuru şartları kolaylaştırıldı son 3 yıl içinde 600 gün çalışma şartı 450 güne, başvuru yapılan işyerinde son 120 gündür çalışıyor olması şartı da 90 güne düşürülmüş ve bu süreçten olumsuz etkilenen işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması kapsama alındı.

  • Bazı sektörlerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 dönemlerine ait Vergi, Bağ-kur ve Sigorta prim ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

  • Kamu Bankaları tarafından Uygun Faizli ve 3 ay ödemesiz krediler verildi ve mevcut devam eden ticari kredi ödemeleri 3’er ay ertelendi.

  • Kısmi süreli (Part-time) çalışanlar için ay içinde 20 gün ve altında yaptıkları çalışmalardan dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve 30 güne tamamlanması için çıkan fark Genel Sağlık Sigortası Primi, 01.04.2020 tarihinden itibaren 8 güne düşürülmüştür. Yani bu tarihten sonra ay içerisinde 9 ve üzerinde çalışma günü bulunan personellerin ilave fark Genel Sağlık Sigortası Primi ödemesine gerek kalmadan sağlık hizmetlerinden yararlanması düzenlenmiştir.

  • 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunu kapsamında hâlihazırda düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere Ekonomik istikrar kalkanı destek programı kapsamında 1000 TL ödeme yapıldı.

  • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve bu süreçte işini kaybeden personellere 17.04.2020 tarihinden itibaren günlük 39,24 TL Nakdi Ücret Desteği sağlanmaktadır.  

  • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri alanında uygulanan KDV oranı %8’den 01.09.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %1’e indirilmiştir.

  • İşyeri kira stopajları 01.08.2020 – 31.05.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere %20’ den %10’ a düşürülmüştür.

  • 23 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için 3 ay süre ile aylık 1000 TL tutarında hibe destek ödemesi ve yine 3 ay süre ile maksimum aylık 500 TL tutarında kira destek ödemesi yapılacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği;

           

            Kısa çalışma ödeneğinden sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işverenler faydalanmaktadır.

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği 23 Mart 2020 tarihinde başlamış olup uygulama süresi kanunda belirtildiği üzere 3 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak salgın sürecinde dolayı kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete ile önce 1 ay süre ile uzatılmıştır. Sonrasında 31.08.2020 tarihli Resmi Gazete ile 2 ay süre ile tekrar uzatılmış akabinde 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete ile Kısa Çalışma Ödemeleri 31 Aralık 2020 tarihine son olarak da 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile 28 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplaması;

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesine göre uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’ sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı kadardır. 4 farklı örnek verilmiş olup, son iki örnekte Spek ortalaması aylık asgari ücretin %150’ sini geçen kişinin alacağı ücret verilmiştir.

Son 12 Aylık SPEK Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği (%60 )

Damga Vergisi
( 0,759 )

Ödenecek Net Kısa Çalışma Ödeneği

2.943,00 TL

1.765,80 TL

13,40 TL

1.752,40 TL

4.500,00 TL

2.700,00 TL

20,49 TL

2.679,51 TL

7.500,00 TL

4.414,50 TL ( üst sınır)

33,49 TL

4.380,99 TL ( üst sınır)

10.000,00 TL

4.414,50 TL ( üst sınır)

33,49 TL

4.380,99 TL ( üst sınır)

           

Nakdi Ücret Desteği

            Kısa Çalışma ödeneğine başvuru yapan ve ödeneğe hak kazanamayıp, işveren tarafından ücretsiz izine çıkartılan personeller ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işini kaybedenler için günlük 39,24TL, aylık 1.177TL olmak üzere 8.93TL’ lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168TL ödeme yapılmaktadır.

            Nakdi Ücret Desteği yararlanma süresi ilk Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarih olan 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile uygulanması kararlaştırılmıştır ancak salgın süreci devam ettiği için bitim tarihlerine müteakip yayınlanan Resmi Gazeteler ile son olarak 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

            Fesih Yasakları

            Nakdi ücret desteği ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu 25/II maddesi hariç işveren tarafından işten çıkarma işlemleri durdurulmuştur. Fesih yasakları nakdi ücret desteği ile birlikte uzatılmış olup son olarak 17 Ocak 2021 tarihine uzatılmıştır.