Uşak Belediyesi ticaret işletmem var diye parkların aydınlatmasını ticarethane grubundan ödemiş. İşletmesini dağıtım şirketine devretme seçeneği varken bunu da kullanmamış. Faturanın sadece yüzde 10’nu ödeme olanağı varken bunu da yapmamış. Sonuç sadece 22 parkta 2021 Aralık ayı zararı 128 bin TL.

Sayıştay’ın 2021 raporuna göre Uşak Belediyesi 26 parametrede eksik ve hatalı bulunmuş. Ben bugün sadece birini sizinle paylaşacağım. Aslında bu bilgiler herkese açık isteyen Sayıştay’ın sitesinde Raporlar / Belediyeler – Bağlı İdareler / Uşak Belediyesi sekmesinden 2021 raporunu indirip inceleyebilir.
Raporun 40’ncı sayfasında Bulgu 18 ; Belediyeye Ait Halkın Ücretsiz Kullanımına Açık Yerlerin Genel 
Aydınlatma Kapsamına Alınmaması başlığı altında “Belediyeye ait park, alt ve üstgeçit gibi birçok yerin genel aydınlatma kapsamına alınmadığı, bu yerlerin aydınlatmasının dağıtım şirketine devredilmediği gibi daha yüksek tarife olan ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırıldığı ve bu haliyle tamamının belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı. Raporda sadece bunun bile belediye bütçesine yüzde 10 zarar ettirdiği vurgulanıyor. 

Belediyenin 22 parkta aydınlatmayı ticarethane olarak göstermesi nedeniyle ödediği tutar 2021 yılı Aralık ayı rakamlarıyla 140 bin 500 lira. Belediye eğer buraları ticarethane değil de genel aydınlatma kapsamına alsaydı ve işletmesini dağıtım şirketine verseydi fatura tutarının yüzde 10’u  iller bankasındaki payından kesilecek, yüzde 90’ı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacaktı. Yani Uşak Belediyesinin bunları yapmaması neticesinde sadece 22 parktaki bir aylık kaybı 128 bin TL. 

UŞAK BELEDİYESİ NE CEVAP VERDİ?
Uşak Belediyesinin bu uygulamaya verdiği cevap ise özrü kabahatinden büyük denilecek cinsten. Akse Çamlığı ve Atapark gibi büyük parklarda güvenlik kulübesi, hayvanat bahçesi, kafeterya, tuvalet, satış büfeleri vb. noktaların bulunduğu, bu sebeple daha önce başvurusu yapılan bu yerlerin içinde belediyeye ait gelir getirici tesislerin olması sebebiyle başvurunun geri çevrildiği ileri sürüldü. 

Belediye, işletmelerine elektrik abonesi almak yerine bütün parkın elektriğini ticarethane kapsamında ödemeyi tercih etmiş. 

UŞAK BELEDİYESİNE NE TAVSİYE EDİLDİ?
Raporda Uşak Belediyesine şu şekilde cevap verilmiş ; “İdarenin vermiş olduğu cevaptan, anılan parkların genel aydınlatma kapsamına alınamama sebebinin, ‘pakın içerisinde belediyeye ait gelir getirici yerlerin olması’ olduğu anlaşılmaktadır. İdare söz konusu parkın genel aydınlatma kapsamına alınması için öncelikle parkın içerisinde yer alan belediyeye gelir getirici yerlere ilişkin ayrı bir elektrik aboneliğinin oluşturulması sağlanmalı, sonrasında bunların dışında kalan park olan yerlerin aydınlatmasıyla ilgili aboneliğin genel aydınlatma kapsamına alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bahsedilen mevzuat hükümleri gereği anılan yerlerin genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ve elektrik giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi, daha da önemlisi bu aydınlatma tesislerinin işletilmesini elektrik dağıtım şirketine devredilerek bu alanlardaki elektrik giderlerini yüzde doksan azaltmak için gerekli girişimlerde bulunulması ve belediye kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir.”

BU DURUM NE ZAMANDIR BÖYLE? 
Belli değil! En azından 2019, 2016 ve 2015 yıllarında yayınlanan Sayıştay raporlarında yer verilmemiş. Raporları incelediğimde en detaylı teftişin 2021 yılında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu dönem 26 ayrı konuda Uşak Belediyesi eksik ve hatalı bulunmuş. Bir önceki dönem yani 2019 yılındaki raporda bu sayı toplam 11, 2016 yılında yapılan denetimde 8, 2015’de ise sadece 2.  Bu raporların hiçbirinde bu gün ele aldığımız konudan bahsedilmemiş. 

Şimdi bu hata mı? İhmal mi? Dağıtıcı firmaya jest mi? Yorum sizin…