Mıdıklı, zamanında Beylerhan ağalarının malı iken çevreden gelenlerle birlikte nüfusu artmış ve Gökdeneler ailesinden Dilaver Ağa adlı bir köylünün Eşme Kaymakamlığına müracaatı (arzuhali) kabul edilerek köy tüzel kişiliği kazanmıştır.

GÜNÜMÜZDE MIDIKLI KÖYÜ: Mıdıklı Köyü Uşak’a 33 km uzaktadır. Doğusunda Köprübaşı Köyüne bağlı Velibeyler, Hacışerifler mezraları, batısında Taşkonak, Yenişehir köyleri, güneyinde Güneli Köyü, Akbıyıkoğlu Çiftliği, Çamyazı Köyü, kuzeyinde Mollamusa Köyüne bağlı Kaçarlar (Karakaçarlar) mezrası arazileri ile çevrilidir.

Buraya ilk gelenler, Selendi (Şarta) Nahiyesine bağlı Mıdıklı Köyünden göç eden Yokuşoğullarıdır.  Bundan sonra Zıraman’dan (Duru soyadını aldılar) Ali Hoca ailesi ile Nuri Hoca ailesi gelmiştir.

KÖYDEKİ KÖKLÜ AİLELER

MIDIKLAR: Selendi (Şarta) Nahiyesine bağlı Mıdıklı Köyünden göç eden Yokuşoğullarıdır.
Mıdık soyadını almışlardır. Ağalar (Zabitağalar) olarak ayrı bir aile adıyla anılan ve Mıdıkoğlu soyadını alanlar bu ailedendir.

AĞALAR (ZABİTAĞALAR): Mıdıklar ile aynı kök ailedendir. (Hamit, Galip, Battal, Eşref, Lütfi Mıdıkoğlu aileleri) Mıdıkoğlu soyadını almışlardır. Hamit ve oğulları Akif ve Hayri aileleri Zabit soyadını almışlardır. Bu aileye adını veren Zabit ya da Sabit Ağa’nın Halid, Battal, Hakkı, Galip, Eşref, Lütfi (Nafiz Mıdık’ın dedesi), (Galem) Nuri adında erkek çocukları ile Akile, Dudu, Hasibe adlı kızları vardır.

RAMAZANLAR: Mıdıkoğulları ile gelenlerdendir. Ancak ayrı bir aile olarak mı gelmiştir, yoksa Mıdıkoğulları içinde bir aile iken halk arasında bu adla mı anılmaya başlanmıştır bu konuda açıklık yoktur. Çapkın ve Bulut soyadını almışlardır. Ramazan Bulut ailesi bunlardır.

KOCABIYIKLAR: Bey sancağı Kozan Yürüklerindendir. Yaklaşık üç yüzeli yıl önce Uşak’a gelmişlerdir. Önce Kuyucak Köyüne yerleşmişlerdir. Daha sonra konar-göçer hayata dönmüşler, son olarak Mıdıklı Köyüne yerleşmişlerdir. Bunlar Yeterşahlar olarak da bilinirlerdi.

ARAPALİLER: Sunal soyadını almışlardır. (Doğan Sunal Ailesi)

NAFİZLER:  Bunlar Yörük Turgut oymağındandırlar. Turgut soyadını almışlardır ( Celal Turgut ailesi). Karaköse Köyünden gelmişlerdir.

MİCİKLER: Dural soyadını almışlardır. Aile unvanını Micik Nurullah’tan almıştır.

KÖLELİLER: Bu ailenin büyüğü Halil Ağa Fakılı Köyünden gelmiştir. Halil Ağa’nın oğulları Hasan Hüseyin ve Vahdet aileleri Yavuz soyadını almışlardır. Fakılı Köyündeki Kelci Emin, Mıdık Köyüne göç eden Halil Ağanın amcasının oğlu olur. Fakılı Köyünden Mustafa Coşkun ise Halil Ağanın Kız kardeşi Alime’nin oğlu olur.

KÜPCÜLER: Bugün Güre’de yaşamaktadırlar. Ataları Arap Ümmet (Himmet) Güre’ye göç etmiştir Bunlara Hacılar da denir (Süleyman Küncüler ailesi).

DİĞER AİLELER

MANİSA SELENDİ’NİN KÜRKÇÜ KÖYÜNDEN GELENLER: Bugün 20 ev (hane) olmuşlar ve Cengiz soyadını almışlardır.

KÜTAHYA SİMAV İLÇESİ PAZARKÖY’DEN VE ŞAPHANE İLÇESİNE BAĞLI KIZILÜZÜM KÖYÜNDEN GELENLER: Bugün Kıymaz soyadını almışlardır.

UŞAK MERKEZ TAŞKONAK KÖYÜNE BAĞLI TAVŞANLAR MEZRASINDAN GELENLER: Soyadları Sivri’ dir (Nurullah ve torunu Tuncay Sivri)

SELENDİ ZIRAMAN’DAN GELENLER: Duru soyadını almışlardır. (Erol Duru ailesi)

GÖKKAYALAR: Yangın soyadını almışlardır (Selim Yangın ailesi)

ALİBEYLİ ÇİFTLİĞİNDEN GELENLER: Dural soyadını almışlardır.

NÜFUS
1967 Uşak il yıllığına (sayfa 37) göre Köyde 98 hane (ev) vardır. Nüfus 477 kişi olup 244 erkek, 233 kadındır. Okuma yazma bilenler 186 kişidir. Okuma yazma oranı yüzde 39 olmuştur.

MEDENİ HAYAT
1967 Uşak il yıllığına (sayfa 37) göre köyde daha o yıllarda okul ve içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Bugün ise kamu hizmetlerinde (bina) olarak bir eksiklik yoktur.

KÖYÜN GELİR KAYNAKLARI:
Gediz Çayının kıyısında verimli ve sulanabilir topraklarda tarım yapılırdı. Ancak bugün Gediz Çayı kirlendiğinden tarımda sulama zararlı olmaktadır. Her köyde olduğu gibi hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır.

Mıdıklı Köyünün ismi 1998 yılında Güneli olarak değiştirilmiştir. 

(KAYNAK KİŞİLER : Hasan Hüseyin Yavuz, Ali Yıldız, Yetayi Şah, Sabahattin Özgür,  Vahdet Yavuz, Mustafa Coşkun)