Sivaslı ilçesine 8 km’dir. Doğusu’nda ; Selçikler kasabası ve Sazak köyü,Güneyi’nde ; yayalar ve Tatar Kasabası, Batısı’nda Kökez köyü,Kuzeyi’nde Samatlar köyü sınırları ile çevrilidir.

Son derece şirin, kuruluşu,eski tarihlere uzanan,Türkmen yörük aslından gelen bir köyümüzdür. Adını neden ve nereden almıştır ? Azizler diye bir yörük cemaatinden almıştır. Azizler köyü ile ilgili en eski kaynak: 1530 Tarihli Muhasebe-i Anadolu,defterinde , Uşak kazasına bağlı köyler listesinde adı ‘AZİZLER’olarak okunmaktadır. Yine,1562 Kanuni Sultan Süleyman devrinde; Uşak köyleri , adları , Hane sayısı,vergisini gösteren tabloda : Aziz olarak geçmekte,Hane : 49,Vergi Miktarı:5.544’dür. 1571’de Uşak kazası köyleri ve ödedikleri vergi miktarı (Kaynak –Kütahya Mufassal Defteri,no:48,cilt3. , Ankara T.K.A) Kaynak: 21. YY. Eşiğinde Uşak C.1 S.196 Yukarıda görüldüğü gibi,Osmanlı döneminde Uşak kazasına bağlı en eski köylerimiz’den birisidir.1898-1999 (1316) Tarihinde , Uşak kazasına bağlı köyleri,Hane ve nüfuslarını gösteren listede ; Azizler Köyü; Hane:78 Nüfusu:465’tir. 
CUMHURİYET DÖNEMİNDE AZİZLER KÖYÜ
        Cumhuriyet’in ilk yıllarında Uşak’ın idari taksimatı şöyleydi. Ulubey Nahiyesine bağlı köyler : ‘Azizler ‘olarak okunmaktadır. Kaynak: Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak.Yrd. Doç.dr. Sadiye TUTSAK
Sayım Yıllarına göre Azizler köyü Nüfus Durumu :
Yılı         :   1955   1960  1965  1970  1975   1980   1985   1990    1997
Nüfusu :      597    657     597    583    554     586      543     478      373
SİVASLI İLÇESİ , AZİZLER KÖYÜNÜ KURANLARIN ADLARI,LAKAPLARI,İLE AŞAĞIDADIR.
Bu yazıt Hacı Halil Efendi oğlu Muallim öğretmen Hüseyin BAYINDIR. Yakın tarihlerde Mermer taşına yazdırarak, bir direğin ucuna birde Bayrak astırmıştır. Mermer taşındaki bu yazıt köyün güney batısında 300-400 mt mesafede tepenin köye bakan eteğindedir. Hocanın yazdığına göre kuranların listesi şöyledir.
ALLI ÖRENDEN GELME
İSAKEKEÇ,OSMAN,KÖSE ÖMER
TARAFINDAN KURULMUŞTUR.
BU TAŞ HACI HALİL EFENDİ
OĞLU MUALLİM ÖĞRETMEN 
HÜSEYİN BAYINDIR
GEÇMİŞLERE RAHMET DİLER
1292-1949
Yukarıdaki yazıtta kurucu olarak adı geçenler, bizim bahsettiğimiz Tarihteki Azizler köyü olamaz. Geçmişlere Rahmet dileyen Hocamız bilinç ve bilgi kaynaklarına dayanarak,yukarıdaki yazıtı yazmak yerine duygularına dayanarak yazmıştır. Allah rahmet eylesin,huzur içinde yatsın.A.KARADAĞ
OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDE AZİZLER KÖYÜ
1325 Hüdavendiğar diğer Villayet-i Salname-i Resmiyesi Uşak kazası’nda mevcut köylerin bağlı olduğu nahiyeleri şöyle vermektedir. 
Uşak Merkez Kazaya bağlı köyler : 
Köyler :                                                                                                                          Hane:
Azizler                                                                                                                             78
 UŞAK İLİNİN 1985 YILINDAKİ İDARİ YAPISI
Sivaslı ilçesi:
Merkez Bucağı:
İdari Birim:                                                                                                                     Nüfusu:
Azizler Köyü:                                                                                                                     543
Kaynak: Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak.Yrd. Doç.dr. S.TUTSAK shf: 195
AZİZLER KÖYÜNÜ KURANLAR
Hasan ÇAVDAR.Doğl. Bedevilerden Anlatmıştır. Köyümüzü dört yörük arkadaş kurduğu rivayet edilir.
1.Kasap oğlu
2.Kekeç oğlu
3.Köse Ömer
4.Osman ağa
Köyümüz’de en eski Tarihi eser ‘Gali’ çeşmesidir. Bu mevkiiye gelen yörük,bakıyorki su yoktur . Lakin teke’nin sakalı ıslaktır.Bu her gün böyledir. Teke’yi takip etmiştir.Suyun olduğu yeri bulmuştur. Bulduk ‘Gali’demiştir. Yörük buraya bir çeşme yaptırmıştır. Yapılan bu yeni çeşme’nin adına ‘gali’çeşmesi koymuşlardır. 
NOT: Hasan ÇAVDARA teşekkür ettim. Tam 20 yıl aynı işyerinde kader birliği yaptık. Emekli olduktan sonra (2000-2002) yakın olduğumuzu öğrendik. Benim anneannem Yörük Emine Ahır Dağında Balcıdamı ve Paşacık köylerini kuran Kızıl keçili yörüklerinden, Keller sülalesinden Kel Mustafa oğlu Kadı Ahmetin kızıdır. Havalar denilen sülalenin atası Havva hanım anneannemin babası Kadı Ahmetin halasıdır. Hasan ÇAVDAR Havalar’dandır. Dedesi bir vukuat sonucu köyünü terkedip,Azizler köyüne yerleşmişlerdir. 
Anlatan: Abdurrahman KARADAĞ=Araştırmacı
Not: Ninemin Amcası deli Ahmetin mezarı Balcı damı mezarlığındadır. Boyu iki metre 13 santim,ayakları çok büyük olduğu için ayakkabı bulamıyorlarmış.
NOT: Köyün çevresinde eski köy ören yeri vardır. Belkide 1500’lü yıllarda adı geçen Azizler köyü orada kurulu olabilir. Bilmediğimiz nedenlerle dağılmış olabilir . Daha sonraki tarihlerde dört yörük arkadaş buralara gelip,köyü yeniden kurmuş olabilirler. Bu konuda herhangi bir bilgi,emare yoktur. Yukarıda  adı geçen dört yörük tahmini iki asır önce buraya gelip,yerleşenlerdir.
AZİZLER KÖYÜ’NDE YERLEŞİK KÖKLÜ AİLELER
LAKAPLARI                                                                                                                 SOY İSİMLERİ
SOMAKLAR                                                                                                                    SOMAK
TAVACILAR                                                                                                                     TAVACI
BEDEVİLER                                                                                                                       ÇAVDAR
KASAPLAR                                                                                                                 KASAP,ÖZSÖĞÜT
ABBAZLAR                                                                                                                          ASLAN
HACI HÜSEYİNLER                                                                                                              SARI KAYA
KELAYANLAR                                                                                                                         YÜKSEL
AKBAYLAR                                                                                                                              AKBAY
ÇÖMEZLER                                                                                                                              BOZKURT
DAĞISTANLAR                                                                                                                          AKDAĞ
ÖLÇEKLER                                                                                                                                   ÖZÜDOĞRU
KEPİLİLER  (KARAKIYALAR)                                                                                                        ÖZDOĞRU
HACI MOLLALAR                                                                                                                         GÜVEN
DURGUTLAR                                                                                                                               DURGUT
(1)BEDEVİLER: Ahır Dağı , paşacı köyü’nden  Dedesi bir vukuat sebebi ile gelmiştir. (Havalar Sülalesinden= Arıcı,yorulmaz,Hacı Abdiller,Hacı Aliler
(2)KEPİLİLER: Sarı tekeli yörüklerindendirler. Büyük dedeleri Aydın çevrelerinden gelmişlerdir. Paşalar köyü , Kızılca söğüt Uşak Merkez’de Lakapları: Civelekler,Kara kayalar,Kara kıya’lar 
(3) ABBAZLAR: Allı ören köyünden göç etmişlerdir. Somatlar,Salmanlar , çevre köylere dağılmışlardır. Salmanlar köyündeki ‘Abbazlar’Allı ören’köyünden gitmişlerdir.
Araştırmacı: Abdurrahman KARADAĞ
GELİR KAYNAKLARI
En önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır.Düz ve bereketli tarım arazileri pek olmasa da dere kenarlarında da bağ bahçe tarımı yaparlar. Kendilerine yetecek,Büyük,küçük baş hayvanları edinirler. Azizler köyünün insanları çalışkandır. Kendi işlerini gördükten başka köy dışında ne işi bulsalar çalışırlar. Asla işi küçümsemezler. Çoğunlukla herkesin kendine yetecek tarım arazileri vardır. Nohut,Fasulye,Mercimek,Susam yetiştirirler açlık sorunu çekmezler . İhtiyaç fazlasını da satarlar. Tarım artık makinalaşmıştır. Geçmişteki gibi,öküzlerle katırlarla çift süren yoktur. Harmanı harman makinaları ile yaparlar.
Kıaca kendi,kendine yetinen ender köylerimiz’dendir.