Banaz ilçeye 3 kmdir. Doğusu’nda : Hasan köy,Kuzeyi’nde otoban ,Batısı’nda ;Güllü çam,Güneyi’nde Şaban köy sınırları ile çevrilidir.Eski adı Gümele olan köyün adı günümüzde ‘Bağ konak ‘olarak değiştirilmiştir.

Banaz’ın islâm mahallesine çok yakındır. Bu çevrelerde bir çok Tümülüsler vardır.Bu köy statüsüne geçmeden önce Bilecik’ten , Uşak kazası çevrelerin birçok oymaklara mensup,cemaatler Banaz ve çevresine konmuşlardır. Bağdıra yörüklerinden birkaç obada bugünkü köyün olduğu yerlere konmuşlardır. Burası Denizli,Aydın Alaşehir taraflarından gelen yörük kafilelerinin Ahır Dağı Murat Dağına çıkan Göç yolunun geçtiği yerdir. Buraya ilk konup yerleşen aileye Haydar oğulları diyorlardı.                                                                                                                                                                 Anlatan :Ferhat Öksüz -1959 Dağl.Haydar Oğulları’ndan Amcalarımın birisi kasnakçı diye biliniyor. Ali amcamın TAFA oduğu için MISTIK olarak biliniyordu. Onun için bizim aile lakabımıza Mıstıklar denir. Konyada Ahmet Küçük Öksüz’de eskiden gitmiştir. Bilecikteki Babamgilin amcası Terminal işletiyorlar. (öksüz Terminal) Dedem Ali Yedi (7) kardeşin Babası 1318’de buraya yörük olarak gelmişlerdir. Balıkesir BİGADİÇ’ten gelmişlerdir.Köyün eski yeri ,bugünkü köyün 250 metre uzakta Yörük Gümesi diye anılır. Eski Orman Askerleri’nden rahat edemeyince, bugünkü köyün olduğu yere ‘Bağ konak’ diye yerleşmiştir. 120 Hane ve 1200 Nüfustur. Muhtar Ali Sunal Amcamın torunlarındandır. Köyde iki yabancı Afyondan gelme Kurtuluş savaşında bizim köyde bir kız ile evlenip, kalmıştır. Mülazim oğlu Mustafa özdür. Soyadı ÖZTÜRK olanlar BANAZ’a yerleştiler. Bozgun Yunan ordusu kaçarken, köyü yakmışlardır. Dedem Halil Yunan’ın geldiğinde Muhtar’dır. Köyün içinde 6 asırlık Azad vardır. Azadın bir tarafı kıbleye bakıyor. Sanki bir deveyi andırıyor . Dedem Azadın kesilmemesi için Yunan komutanını uyarmıştır. Yunanlı komutan kinayına makinalı tüfekle taratmıştır.

Geçim Kaynakları                                                                                                                                                        Başlıca geçim kaynakları Hayvancılık ve Tarımdır. Köyde 50 sürü koyun vardır. Atalarımız buralara Develerle , Koyunlar gelmişlerdir. Dedem Ali , Haydar oğlunun kızını alıp,damadı olmuştur. Beraber gelmişlerdir. Çok güzel ve kaliteli kilim dokurlar, Meyvelerden Elma,Kiraz yetiştirirler. Süt ve süt ürünleri pazarlarda yok satar ve çok tutulurlar. Tarlalarından en çok Hububat yetiştirirler. Çevrede palamut çoktur. Geçmişte palamut’tan çok para kazanıyorlardı. Dokuma ürünlerindende çok para kazanırlardı. Keçi Kılından geri , Koyun yününden kepenek yaparlardı . Halı,kilim,zili, Heybe ,Azık torbası dokuyorlardı. Günümüzde bu el sanatları unutulmaya yüz tutmuştur.                                                                                                                                                                        KÖYÜN BELLİ BAŞLI MEVKİLERİ                                                                                                                                     köyün üstü kuzeyi = Dede çamı –Karşı Alinin Vurulduğu yer.

Doğusu = Cavır Mezarı (Todar)                                                                                                                              Güney Doğu = koyun yeri Ağıl Köyün Güney yakası = Dereboyu (Afyonluk Haşas Ekerlermiş)                        İğde Deresi = köyün altından islam mahallesine kadar Dede çamı denen Güney batısında dar (4) tane mezar vardır. Eski devirlerden kalmadır. Eski devirlerden kalmadır. Oda mezarlarıdır.                                    İÇME SUYU = Hıdır Kuyusu: köyün içinde cami’nin dibinde.

İNANIŞLAR

Köyün Üstü (Arkasında)  Dede çamı denilen yerden çam ve odun kesilmez,Dede çarpar inancı vardır. Süleyman AKDAĞ diye birisi buradan çam kollarını kesip , odun yapmak istiyordu. Çamın kolunu keserken Baltası kırılmıştır. Kesmek istediği dalı Kesemeden ölmüştür.

Anlatan : Ferhad Öksüz -1959 Dağl.

                                                                                                                                                                                          KURTULUŞ  SAVAŞI YILLARINDA BAĞ KONAK (GÜMELE) KÖYÜ

Dedem Muhtarken,Köyde Süleyman diye Davulculuk yapan birisi ile Yeniceli Çakır Osman Yunan buralara gelince Yunan yanlısı olmuştur. O günlerde Ali ihsan paşa Milli Mücadelenin istihbaratçısı olarak, Banaz ve çevresinde sivil kıyafetle çalışmalar yapmakta bir katır sırtında katrancılık yapmaktadır. Çakır Osman ile Süleyman , dur katrancı deyip, Ali İhsan paşayı durdurup, çıkar cığarayı bakalım! demişlerdir.Ali İhsan paşa cebindeki altın kaplamalı içinde tütün bulunan tabakasını vermiştir. Altın kaplamalı tabakayı gözleri ışıldayarak alıp, çeplerine sokmuşlardır. Birde küfür etmişlerdir. Yunan ordusu Denize dökülüp, ortalık durulunca Ali İhsan paşa Banazı ziyaret etmiştir. Bunları çağırtıp ifadelerini aldırmıştır. Karakoldaki Askerler bu serserileri öldürmek istemişlerdir. Ali İhsan paşa vazgeçirmiştir. İki soyguncu özür dileyip, affedilmelerini istemişlerdir. Paşa affetmiştir.

Anlatan: Ferhat ÖKSÜZ – 1959 Dağl. Bağ konak köyünde.

Sayım yıllarına göre nüfusu :

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997

231   329    332    344   366   374   445    397  240

TARİHTE BAĞ KONAK (GÜMÜLE) KÖYÜ

(1909) 325 Hüdavendigar Vilayeti Salname-i Resmiyesi , Uşak kazasında mevcut köylerin bağlı olduğu nahiyeleri şöyle vermektedir.

Banaz Nahiyesine bağlı köyler :

Köyler :                                                                                                                 Haneler :

Gümüle                                                                                                                  25

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Banaz Nahiyesi’ne bağlı köyler :

Gümüle olarak yazılmıştır.

Uşak ilinin 1985 Yılındaki idari  yapısı :

Banaz ilçesi :                                                                                                         Nüfus

İdari Birim                                                                                                              445

Bağ konak (Gümle)