Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları  Hakkındaki Yönetmelik 07 Kasım 2023 tarih ve 32362 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte kaldırımların nasıl yapılacağı en ince detayına kadar belirlendi.  Uşak’ta yıllardır çözülemeyen kaldırım işgali sona erecek mi göreceğiz. 

Daha önce de “Uşak’ta Kaldırımlar İşgal altında” başlığıyla bir köşe yazısı yazmıştım. O yazının bir bölümü şu şekilde; 
“Uşak kaldırımları, gerek yolların darlığı, gerek araç fazlalığı, gerek otopark eksikliği gerekse duyarsız araç sahipleri nedeniyle tam anlamıyla işgal altında. Yayaların yürümesi için yapılan kaldırımları yayalardan başka herkes kullanıyor.
Uşak’taki kaldırımlar maalesef amaçlarının dışında kullanılıyor. İnsanların yürümesi için yapılan yollarda insanlardan başka her şey var. En önemlisi de kaldırımlara park edilen araçlar. Uşak’ta bunun önüne bir türlü geçilemedi. Şikayet etmek istediğinizde başka bir sorunsal sizi karşılıyor. Trafik polisi belediyeye, belediye zabıtaya… uzayıp gidiyor.
Uşak Belediyesi maalesef bu soruna bir çözüm üretemedi. Bir çok yere araç park edilmemesi için dubalar yerleştiriyor ama nafile. Bizdeki “kaldırım aşkı” engel tanımıyor.”

İşte bütün bu sorunlara çözüm olabilecek bir yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikte bir kaldırımın nasıl olacağı milimetresine kadar tarif edildi. 
Yönetmeliğin amacı, yayaların; yaya yollarında, kaldırımlarda ve yeşil alanlardaki yürüme yollarında hareketlerini erişilebilirlik gereklerine uygun olarak kesintisiz sürdürebilmeleri ve bağımsız, rahat, güvenli ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin planlanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak açıklandı.

 
Bu Yönetmelik uygulama imar planı bulunan yerlerde; yeni yapılacak ve bu Yönetmelikte verilen ölçülerin sağlanabilmesi halinde yenilenecek yaya yolları ve kaldırımları kapsayacak. Yani Uşak Belediyesi yeni yapacağı ve ölçülerin uyması halinde yenileyeceği kaldırımları bu yönetmeliğe göre yapacak. 


Yönetmelikteki bazı maddeler ;
- Kaldırımlarda kılavuz yüzey uygulanması halinde, kılavuz yüzeyin her iki yanında ve yön değiştirmelerde (dönüşlerde) uyarıcı yüzeyin etrafında yatayda asgari 60’ar cm’lik genişlikte, düşeyde asgari 220 cm yükseklikte baş kurtarma mesafesine sahip engelsiz yürüme alanı düzenlenir
- Yaya yolu genişliği, 3 metreden az olmamak şartıyla yaya yoğunluğuna göre belirlenir. Ayrıca yaya yolu genişliğinin tasarımında; yolun eğimi, yüzey kaplaması, yola katılan yan yolların sayısı gibi hususlar da dikkate alınır. 


-  Zamanla kaldırım ve yaya yolu zemininin çökme yaparak yüzey farkı oluşturmaması için yüzey kaplama malzemeleri seçilirken kaplanacağı zeminin durumu da göz önünde bulundurulur
- Yaya hareket alanlarında engel oluşturacak herhangi bir unsur tesis edilemez.
- Kaldırımlara yerleştirilen elektrik direkleri, kentsel donatı elemanları, levha ve tabelalar yaya emniyet şeridinde yer alır


- Yaya hareket alanlarının taşıtlar tarafından işgal edilmemesi için ilgili idarece TS 12716 “Şehir İçi Yollar-Yaya Kaldırımlarındaki Koruyucu Engeller İçin Tasarım Kuralları” standardı uyarınca gerekli önlemler alınır
- Yaya hareket alanlarında; aydınlatma ve elektrik direkleri gibi kentsel donatı elemanlarına ait elektrik kabloları açıkta bırakılmaz.