Karahallı ilçesine 13 km’dir. Batısında ; Duraklı köyü, Kuzeyinde Sivaslıya bağlı Yaylalar Köyü, Doğusunda, Çivril, Karahallı ilçesi hududları ile çevrilidir. Adını kimden ve nereden almıştır ? Coğup ; Eski Kıpçak Türkçesi’nde ‘cop demektir. Coğuplu, Copu  demektir. Köyün kurucu unsurları Kılcan diye bir aşiretten gelirler Kılcan aşireti Germiyanlardan İSABEYLER’dendirler. Çalabağlı İsabey köyü, Aydın’a bağlı İsabeyli Kasabası İsabey’in adını almışlardır. 

İlk kurucuları       :                                                                                           Günümüzde Soyadları :
                                                                                                                              
Kamil oğulları                                                                                                 Coğuplugil
Halit oğulları                                                                                                  Coğupligil
Molok oğulları                                                                                                 Vural
İzzet oğulları                                                                                                    Vural
Kamil oğullarının  dedesi Hacı Osman 185 yıl önce ölmüştür. Bunların Coğuplugillerle bir yakınlık ihtimali yüksektir. Yörük Oğulları : Yörüktürler. Soyadları YÜKSEL’dir. Kara keçili yörükleri’ndendirler. Bunlarda akrabalarıdırlar. İbrahim ETHEM MERCAN : Halit oğullarına yakın. Babası Hafız Nafiz ağa’dır. İbrahim  Ethem (MERCAN) oğludur. Kışlaklarına döndüklerinde, Yörük bir dul kadın vardır. Onun ile evleniyor. Çocuğu olmuyor . İlk kocasından olan oğlanları cephelerde kalmıştır. İkinci evliliği’nden sonra on (10) yıl kadar yaşamıştır. 
KÖYÜN KURULU OLDUĞU ALANLARDA
Tarihte üç ayrı yerleşim gerçekleşmiştir. Farklı zamanlara ait üç ayrı mezar alanları vardır. 
TEKKE KÖY MEZARLIĞI : Kureyş,Çolaklı,Göceler,Coğuplu,(1) Malak Fatması = 1957’de yüz yaşlarında ölmüştür.
CAMİİ : (II.Mezarlık’ta beraat verilenlerdir.)
YÖRÜK MEZARI : Tekke ve Camii’den önce burada bir kilise vardır. Halen yıkığı bellidir. Çevresi sit alanıdır. İnşasında Horasan kullanılmıştır. Güneyi’nde, Tekke köy ören yeri vardır. Coğupluyu kuranlar Beraat alıp , namaz kılmışlardır. Tepededir Tahmini 700 mt.mesafede. Coğuplu kilisesinden çıkan Kuş kabarma resimli mozaik kalıntısı bulunmuştur. Kaynak :  köylüler 
YÖRÜK MEZARI : Yörükler buralardan , gelip,geçerlerken, kondukları yerde meçhül bir hastalığa yakalanmışlardır. Devlet bir koruma vermiştir. Dışarıya çıkartmamışlardır. Ölenleri gömmüşlerdir. Yörük mezarlığı odur.
OKÇULAR KÖYÜ : Tarihte yayalar köyü güneybatısı’nda okçular köyü vardır. Okçular köyü’nden çocuklar yayalar köyü’nden yumurta çalmışlardır. Kavga olmuştur. Okçular köyü küçük olduğundan tutunamayıp,çevre köylere  dağılmışlardır. 
KARAHALLI İLÇESİ’NDE; Kasap, Ali ve Necati yaşlanıp ölmüşlerdir.Soyadları : AYSAL’dır. Babaları : Hasan’dır.
CABARLARIN HİKAYESİ : Balkan savaşları’nda Coborların iki oğlu şehit olmuşlardır. Üçüncü dönmüştür. Onunda çocuğu olmamıştır. Evlatlık almıştır. Onunda çocukları Yayalar köyüne yerleşmişlerdir. Soyadları : SUNAY ve ÖZDEMİR’dir.
DİPNOTLAR : Deredeki camii’nin en kazından kalan ‘Taş’ bugünkü camiye getirilmiştir. Üzerinde 1275(1859) yazmaktadır. 
CABARLAR : Yayalar köyüne Çivril ilçesinin Cabarlar köyünden gelenler olmuştur.
COĞUPLU KÖYÜ’NÜN GELİR KAYNAKLARI 
Başlıca gelir kaynakları : Tarım ve Hayvancılıktır. Çobanlık ve Besicilik yapanlar vardır. Tarım Motorlu araçlarla ve makinalaşmıştır. En çok tahıl üretilmektedir. Kendi ihtiyaçları için, Susam,Nohut,Darı,Bostan yetiştirilmekte ihtiyaç fazlası satılmaktadır. Coğuplu köyü’nde iyi Tütün yetiştirilmektedir. Tütünden iyi paralar kazanmaktadırlar.
Tarihte Coğuplu Köyü : 1325 Hüdavendigar Vilayeti Salname-i Resmiyesi ,Uşak kazasında mevcut köylerin bağlı olduğu nahiyeleri şöyle vermektedir.
Merkez kazaya bağlı köyler :
Köyler :                                                                                                                         Hane : 
Coğuplu                                                                                                                         18
Kaynak : Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak . Yrd. Doç. Dr.S.TUTSAK s. 63-64
Cumhuriyet Döneminde ‘Çoğuplu’köyü:
 Sayım Yıllarına göre Nüfusu :
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997
278    170    146    160    95    92     111   93    99
Kaynak : İl Nüfus Müdürlüğü
UŞAK İLİ’NİN 1985 YILINDAKİ İDARİ YAPISI
Karahallı ilçesi :                                                                                                                                              
İdari Birim        :                                                                                                                               Nüfus :     
Coguplu                                                                                                                                            111
Kaynak = Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak . Yrd. Doç. Dr.s. Tutsak 
EĞİTİM
İlçe, Bucak ve köy Muhtarlıkları itibariyle,Nüfus sayısı ve okuma yaz.Bil.Dağılışı 
Coğuplu Köyü = Toplam : 146,Er.69,K.77,Okuma,Yazm.Bil.Sayısı=18
Kaynak : Uşak Valiliği -1967 il yıllığı –Shf=39
YUNAN İŞGALİNDE COĞUPLU KÖYÜ
Yunan işgali günlerinde Coğuplu köyü işgal altında tutulmamıştır. Ancak Alfaklardavc Kocaç’ta yunan karakolu vardır. Büyük Taaruzda koşan yunan birliklerinden bir grup,yiyecek bir şeyler bulabilmek maksadıyla Evlere girmişlerdir. Hüseyin Coğuplugilin ninesinin evine girmişlerdir. Tulum peyniri görmüşlerdir. Sormuşlardır . Bu nedir ? diye…! Ninesi,Bu bomba’dır deyip’’atıp kaçmıştır. Yunan gelmeden önce haber edilince köylüler,Deli hıdırlı köyünde palto oğlunun Değirmenine sığınmışlardır. Köyde güçten düşmüş birkaç yaşlı kalmıştır. Ömer dayı  diye bir yaşlı iki kişi dövüşürken ayırmak için araya girdiğinde başına bir taş vurulup,taşın yaptığı hasarla güçsüz düşüp ölmüştür.
KADASTRO KAÇ YILINDA GELMİŞTİR 
Kadastro 1865 yılında gelmiştir (1281)
COĞUPLU Deresi batı yakasında Kilise kalıntılarına rastlanılmıştır. Damla Kaya Soğuk su çeşmesi 1929’da yapılmıştır. Derenin içinde köyün güney doğusunda. Veli Ağa Kayası ve Mağarası Bulkaz çayı kenarında, güney kenarında Damla KAYA’da, Höyüğün doğusunda,ortasından yol geçen namazgah. Bitişiği Doğusu eski kabristanlık.Coğuplu,Koraç,Karalar,Göceler,Çokaklı, Deli Hıdırlı beraber beraatlı olan camiide. 
COĞUPLU DERESİ = Dumanlı, Kaykıllı, Buğdaylı,içme suyu buradan gidiyor . Yolun kenarında kuyu.
HALK HEKİMLİĞİ
Ali VURAL : 1960 Dağl. Dedem 1327(1911) Dagl.Şerif Ahmet –DRAL Gırağa derlerdi. Ebem Havva Çal ilçesi üç kuyular köyü’nden çoban Ali kızı , Binnaz kızı, bunlar Nazar ocağı idiler. Çevreden hep gelirlerdi. Hayvanlara,insanlara nazar değdimi okumaya gelirlerdi. Beş dakikaya kadar geçerdi.
KIRIK-ÇIKIKCI-Hatça teyze bakardı. Babasından geçmedir.(Babası Hacı Ahmet)
ODALAR : 
Malak odası, camiinin arkasında,saman balyaları olan.                                                                       SOHBETLER : Çevreden keklik Avcıları gelirlerdi. Bir ay kalırlardı . Balık istifi yaparlardı. Muhabbetler yapılır. Çok şiddetli şaka yaparlardı.
Hacı izzetler odası : Tarihinde 1939 yazar. Saraylı ve sağ üst duvarında pencere var . Beyaz taştan yapılmış ve üst duvarları sıvalı.Tahta kapısı var.
Gırcılar Odası : Duvarında 33 yazılıdır. Üstü yok,Yıkılmak üzere 
Halitler Odası : Önünde Dut ağacı var. Merdiveni ve duvarları taştan.
BERBER: Ömer COĞURLU,Yahya Oğlu,2017’de öldü. Veresiye traş yapardı. 33 Numaralı odada Mustafa KIRCI traş yapardı.
Kaynak Kişi : Ali Vural -1960 Dağl.
COĞUPLU KÖYÜ’NDE MUHTARLIK YAPANLAR 
Hasan Ali VURAL – Yunan işgali zamanında -1918-1919
Hasan Ali COĞUPLİGİL-1950’li yıllarda
Şerif Ahmet VURAL -1960 inkılap günlerinde.
Osman VURAL 
Mustafa KIRICI – (Berber)
Nuri COĞUPLUGİL-
Halil TÜRKEL-1980-84
(1)Hasan COĞUPliGİL-1984-89
Hüseyin COĞUPLİGİL-1989-1994
Hasan COĞUPLİGİL-1994-1999
‘’               ‘’                - 2004-2009
Hüseyin COĞUPLİGİL-2009-2014(2.kez)
H.İbrahim COĞUPLİGİL – 2014
Kaynak Kişi : Ali VURAL – 1960 Dağ.Ganioğlu 
TAPU – 1865 (1281) de verilmiştir. COĞUPLU Köyü’nden Hasan bin Mehmete kayıtlı iken ,1320 Nüfus tarihinden evvel ölüm ile mirasçı olarak, oğlu izzeti terk ettiği izzettinde 1320 yılında ölümü ile mirası. İki oğlu H.Ali ve Halil İbrahim kaldığı ve Hasan Ali’ninde 945 senesi ölümü ile karısı Fatma ve oğulları İbrahim ve Ahmet Şerif ve izzet ve Kazım ve Osman ile kızı Duduya kaldığı ilmühaber münderecatı ve Karahallı asliye hukuk mahkemesinden verilen 14/11 /955 tarih ve 204-178 sayılı veraset senedinden anlaşılmakla intikalen tescil edildi.
KOCAKAR:
1327(1911) Senesi’nde ,yirmi üç gün yağmış , birikmiş Ağaçları kurutmuştur. Coğuplu’dan,Koraç (Ağaçbeyli) köyüne kadar komple ardıç ormanı imiş. Koraç (Ağaçbeyli) ile coğuplu arası (5)beş,(6)km dir. Devamlı kar yağışı ile 2,10 cm yığılmıştır. Evler kaplanmış,evden eve tünel açarak geçerlermiş.Yamaç ve kuzluk yerlerde, yazın dahi hiç erimemiştir . Hayvanları otlatmaya götürdükleri zaman hayvanların dizlerine kadar gömülürlermiş. Rivayete göre ; Sivaslıdan çıkan bir sincap, Karahallıya kadar hiç ayakları yere değmeden ulaşırmış.Koca karda doğan: şerif Ahmet VURAL’dır.D.T.:1327-Ö.T.:1978
Ağaç beyliler, buraya çalışmaya gelirlermiş , ortakçı ,Maraba çobanlık yaparlarmış . Hasat zamanı arpa,buğday karşılığı çalışırlarmış.
Mercanlar : Karahallıda suç işledikleri için kaçak olarak buraya gelmişlerdir (Günümüz de 2 hanedir)
COĞUPLU Köyü ile Duraklı köyü dönüşümlü Muhtarlık yapmışlardır. Bir müddet böyle devam ettirmişlerdir.
Molakoğullarının Ataları : Osman,İzzet, Şevkettir.
Hasan Ali bu isim ata isimleridir.
Not : Banaz Karaköse köyünde, Molakoğulları vardır. Coğupluda , Molak Fatması 1956-57’lerde Tahmini yüz yaşlarında ölmüştür.